EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:145:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 145, 31. toukokuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 145
44. vuosikerta
31. toukokuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1035/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelystä, 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1036/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, Belizestä, Kambodˇzasta, Päiväntasaajan Guineasta, Saint Vincent ja Grenadiineista ja Hondurasista peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisestä 10
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1037/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, muilla kuin asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 säädetyillä viininvalmistusmenetelmillä mahdollisesti käsiteltyjen tiettyjen tuontiviinien sellaisenaan nautittavaksi tarjoamisen ja toimittamisen sallimisesta 12
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1038/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1039/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 17
Komission asetus (EY) N:o 1040/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 41. osittaista tarjouskilpailua varten 19
Komission asetus (EY) N:o 1041/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 20
Komission asetus (EY) N:o 1042/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1043/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, eräiden yhteisön tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha- ja muna-alalla annettujen asetusten (EY) N:o 1431/94, (EY) N:o 1474/95, (EY) N:o 1866/95, (EY) N:o 1251/96, (EY) N:o 2497/96, (EY) N:o 1899/97, (EY) N:o 1396/98 ja (EY) N:o 704/1999 muuttamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 1044/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, vientitodistusten antamisesta asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan kiintiön mukaisesti Dominikaaniseen tasavaltaan vietäville tietyille maitotuotteille 28
*Komission asetus (EY) N:o 1045/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen peltokasvien kylvöjä markkinointivuonna 2001—2002 tietyillä alueilla koskevan määräajan pidentämisestä ja tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 2316/1999 poikkeamisesta 29
*Komission asetus (EY) N:o 1046/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha- ja vasikanliha-alalla Alankomaissa 31
*Komission asetus (EY) N:o 1047/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta ja kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 1048/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 41
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 43

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/410/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2001, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Brasilian eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi ja eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi tehdyn päätöksen 2001/388/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1534) (1) 49

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1008/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta (EYVL L 140, 24.5.2001) 52
Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2000, jätteenpoltosta (EYVL L 332, 28.12.2000) 52
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top