Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:136:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 136, 18. toukokuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 136
44. vuosikerta
18. toukokuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 961/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 962/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2879/2000 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 963/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön lisätuen ja tietojen antamisen komissiolle osalta 4
Komission asetus (EY) N:o 964/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 965/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 2603/97 mukaisesti vuoden 2001 toukokuun viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa jätetyistä hakemuksista AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä 8
Komission asetus (EY) N:o 966/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 10
Komission asetus (EY) N:o 967/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 968/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2014/2000 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 12
Komission asetus (EY) N:o 969/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2317/2000 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 970/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 971/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2097/2000 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 15
Komission asetus (EY) N:o 972/2001, annettu 17 päivänä toukokuuta 2001, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 730/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/25/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 17
*Komission direktiivi 2001/35/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2001, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta 42
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top