Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:116:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 116, 26. huhtikuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 116
44. vuosikerta
26. huhtikuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan unionin erityistoimesta miinanraivausavun alalla tehdyn päätöksen 98/627/YUTP täydentämisestä 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 789/2001, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan varaamisesta neuvostolle viisumihakemusten käsittelyä koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta 2
*Neuvoston asetus (EY) N:o 790/2001, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan pidättämisestä neuvostolle rajatarkastusten ja -valvonnan toteuttamista koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta 5
Komission asetus (EY) N:o 791/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7
Komission asetus (EY) N:o 792/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 36. osittaista tarjouskilpailua varten 9
Komission asetus (EY) N:o 793/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 10
Komission asetus (EY) N:o 794/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 795/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, erityistoimenpiteistä asetuksesta (EY) N:o 174/1999, asetuksesta (EY) N:o 800/1999 ja asetuksesta (EY) N:o 1291/2000 poikkeamiseksi maito- ja maitotuotealalla 14
Komission asetus (EY) N:o 796/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 797/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 17
Komission asetus (EY) N:o 798/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti huhtikuussa 2001 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 20
Komission asetus (EY) N:o 799/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, huhtikuussa 2001 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2001 välisellä kaudella 22
Komission asetus (EY) N:o 800/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, huhtikuussa 2001 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 24
Komission asetus (EY) N:o 801/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti huhtikuussa 2001 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 26
Komission asetus (EY) N:o 802/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2001 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella 28
Komission asetus (EY) N:o 803/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 30

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/329/EC
*Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisen konsuliohjeiston VI osan ja liitteiden 3, 6 ja 13 sekä yhteisen käsikirjan liitteiden 5a, 6a ja 8 ajantasaistamisesta 32
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top