Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:098:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 98, 07. huhtikuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 98
44. vuosikerta
7. huhtikuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 700/2001, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 701/2001, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, tarjouskilpailun nro 39/2001 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin 3
Komission asetus (EY) N:o 702/2001, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ruotsin interventioelimen hallussaan pitämän 47000 tavallisen vehnätonnin jälleenmyymiseksi sisämarkkinoilla 5
*Komission asetus (EY) N:o 703/2001, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisessa vaiheessa arvioitavien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden vahvistamisesta ja niiden esittelijöiksi nimettyjen jäsenvaltioiden luettelon tarkistamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 704/2001, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, hunajan tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi yhteisössä tarkoitettujen toimien soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2300/97 muuttamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 705/2001, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 706/2001, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
Komission asetus (EY) N:o 707/2001, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 17
Komission asetus (EY) N:o 708/2001, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/280/EC
*EU—Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2001, tehty 22 päivänä helmikuuta 2001, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Liettuan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen 64 artiklan 3 kohdan nojalla annettavien, 64 artiklan 1 kohdan iii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen valtiontukia koskevien määräysten soveltamista koskevien täytäntöönpanosääntöjen vahvistamisesta 19
Komissio
2001/281/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 2001, tiettyjen lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY, 66/402/ETY tai 69/208/ETY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 784) 23
2001/282/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Alankomaissa tehdyn päätöksen 2001/223/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1081) (1) 27
2001/283/EC
*Euroopan yhteisön ja Turkin tulliyhteistyökomitean päätös N:o 1/2001, tehty 28 päivänä maaliskuuta 2001, EY—Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen N:o 1/96 muuttamisesta 31
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top