Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:089:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 89, 29. maaliskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 89
44. vuosikerta
29. maaliskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 596/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 597/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 33. osittaista tarjouskilpailua varten 3
Komission asetus (EY) N:o 598/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 4
Komission asetus (EY) N:o 599/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 600/2001, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 601/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, toiseen lajikeryhmään siirrettävistä takuukynnysten määristä raakatupakka-alalla satovuoden 2001 osalta 14
*Komission asetus (EY) N:o 602/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 1501/95 muuttamisesta CN-koodeihin 100190, 1101, 1102 ja ex2302 kuuluvien tuotteiden vientituen maksuehtojen osalta 16
*Komission asetus (EY) N:o 603/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92 3 artiklassa tarkoitettujen kokonaismäärien mukauttamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 604/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 22
Komission asetus (EY) N:o 605/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 25

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/247/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2000, Espanjan tukiohjelmasta Ferries Golfo de Vizcaya -varustamon hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3931) (1) 28
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn valvontaviranomainen
380/2000/COL
*EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 380/00/KOL tehty 18 päivänä joulukuuta 2000, elokuvatuotannolle Islannissa myönnettäviä väliaikaisia korvauksia koskevasta laista (laki N:o 43/1999) (Islanti) 37
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top