EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:082:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 82, 22. maaliskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 82
44. vuosikerta
22. maaliskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston puitepäätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 551/2001, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 552/2001, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 32. osittaista tarjouskilpailua varten 7
Komission asetus (EY) N:o 553/2001, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 8
Komission asetus (EY) N:o 554/2001, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 555/2001, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2001, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevan tarjouskilpailun avaamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 556/2001, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2001, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2316/1999 muuttamisesta kesannoitujen alojen ja tukikelpoisten pellava- ja hamppulajikkeiden luettelon osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 557/2001, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 284/2001 kumoamisesta ja naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta 14
*Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 16

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/221/EC
*Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan yhteisön osallistumisesta lyijyn ja sinkin kansainväliseen tutkimusryhmään 21
2001/222/EC
*Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2001, alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä 28
Komissio
2001/223/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Alankomaissa (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 964) (1) 29

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston päätös 2001/173/EY, tehty 26 päivänä helmikuuta 2001, alueiden komitean alankomaalaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä (EYVL L 63, 3.3.2001) 36
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top