Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:081:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 81, 21. maaliskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 81
44. vuosikerta
21. maaliskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske 1
Komission asetus (EY) N:o 540/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
Komission asetus (EY) N:o 541/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 10
Komission asetus (EY) N:o 542/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 14
Komission asetus (EY) N:o 543/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna 17
*Komission asetus (EY) N:o 544/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista säännöistä toimintarahastoille myönnettävän lisärahoitustuen osalta 20
*Komission asetus (EY) N:o 545/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 546/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä poikkeamisesta joidenkin yhteisön alueiden huonoista ilmasto-olosuhteista johtuvan kesannoinnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 180/2001 muuttamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 547/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla 23
Komission asetus (EY) N:o 548/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 549/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 550/2001, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2001, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 28

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/216/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta 30
Komissio
217/2001/ECSC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2000, Yhdistyneen kuningaskunnan kivihiiliteollisuudelle myöntämän tuen sallimisesta ajanjaksona 17 päivästä huhtikuuta 31 päivään joulukuuta 2000 (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4056) (1) 31
2001/218/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2001, jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 692) 34
2001/219/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2001, Kanadasta, Kiinasta, Japanista ja Yhdysvalloista peräisin olevasta kokonaan tai osittain käsittelemättömästä havupuusta koostuvia päällyksiä koskevista väliaikaisista hätätoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 694) 39
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top