EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:071:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 71, 13. maaliskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 71
44. vuosikerta
13. maaliskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 490/2001, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 491/2001, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, siirtymäkauden toimenpiteistä kunnes viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaiset lopulliset toimenpiteet otetaan käyttöön annetun asetuksen (EY) N:o 1608/2000 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 492/2001, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan noin 2752 riisitonnin jälleenmyymiseksi sisämarkkinoilla 5

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/196/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä 7
Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimisesta 8
2001/197/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä 15
Sopimus Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimisesta 16
Komissio
198/2001/ECSC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 2000, valtiontuesta, jonka Belgia on myöntänyt terästeollisuusyritys Cockerill Sambre SA:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3563) (1) 23
2001/199/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2001, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä Uudesta-Seelannista peräisin olevien muiden kuin istutettaviksi tarkoitettujen perunoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 685) 28
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top