Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:069:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 69, 10. maaliskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 69
44. vuosikerta
10. maaliskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 481/2001, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2001, Puolasta peräisin olevien tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tuontia koskevista yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä 1
Komission asetus (EY) N:o 482/2001, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7
Komission asetus (EY) N:o 483/2001, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2001, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 9
Komission asetus (EY) N:o 484/2001, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 10
Komission asetus (EY) N:o 485/2001, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 486/2001, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 12
Komission asetus (EY) N:o 487/2001, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2001, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 488/2001, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2001, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontikiintiön avaamisesta, jakamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 1174/2000 perusteella tapahtuvasta tuontioikeuksien uudelleen jakamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 489/2001, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2001, lihotukseen tarkoitettuja urospuolisia nautaeläimiä koskevien tuontioikeuksien uudelleenjakamisesta asetuksen (EY) N:o 885/2000 mukaisesti 16
*Komission direktiivi 2001/21/EY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2001, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaineiden amitroli, dikvatti, pyridaatti ja tiabendatsoli sisällyttämiseksi siihen 17

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/191/EC
*Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä helmikuuta 2001, talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista poikkeamisen lopettamiseksi Irlannissa 22
2001/192/EC
*Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä helmikuuta 2001, talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista poikkeamisen lopettamiseksi Irlannissa annetun suosituksen julkaisemisesta 24
Komissio
2001/193/EC
*Komission suositus, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001, tiedoista, jotka asuntolainojen tarjoajan on annettava kuluttajille ennen sopimuksen tekemistä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 477) (1) 25
2001/194/EC
*Komission suositus, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2001, seuraavien aineiden vaarojen arvioinnin tuloksista ja toimintaperiaatteista vaarojen vähentämiseksi: difenyylieetteri, pentabromijohdannainen; kumeeni (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 439) (1) 30
2001/195/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2001, toimenpiteistä, joilla kielletään tiettyjä ftalaatteja sisältävien, pehmeästä PVC:stä valmistettujen, alle kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi tarkoitettujen lelujen ja lastentarvikkeiden markkinoille saattaminen, tehdyn päätöksen 1999/815/EY voimassaoloajan pidentämisestä viidennen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 501) (1) 37
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top