Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:067:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 67, 09. maaliskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 67
44. vuosikerta
9. maaliskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2001, Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta ja asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 468/2001, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2001, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Japanista peräisin olevien elektronisten vaakojen tuonnissa 24
*Neuvoston asetus (EY) N:o 469/2001, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2001, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Singaporesta peräisin olevien elektronisten vaakojen tuonnissa 37
Komission asetus (EY) N:o 470/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 50
*Komission asetus (EY) N:o 471/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1858/93 muuttamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 472/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 53
Komission asetus (EY) N:o 473/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2097/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 54
Komission asetus (EY) N:o 474/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2317/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 55
Komission asetus (EY) N:o 475/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2014/2000 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 56
Komission asetus (EY) N:o 476/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 57
Komission asetus (EY) N:o 477/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 58
Komission asetus (EY) N:o 478/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 59
Komission asetus (EY) N:o 479/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 61
Komission asetus (EY) N:o 480/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 63

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/183/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 2001, näytteenottosuunnitelmista ja taudinmääritysmenetelmistä tiettyjen kalatautien esiintymisen havaitsemiseksi ja varmistamiseksi ja päätöksen 92/532/ETY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 426) (1) 65
2001/184/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2001, yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 451) (1) 77
2001/185/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2001, Tanskan hyväksytyistä kalanviljelylaitoksista tehtävästä luettelosta tehdyn päätöksen 96/233/EY muuttamisesta kolmannen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 453) (1) 78
2001/186/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2001, Yhdistyneen kuningaskunnan esittämän ohjelman hyväksymisestä kalojen poistamiseksi lohen tarttuvan anemian (ISA-taudin) saastuttamista viljelylaitoksista Skotlannissa (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 457) (1) 80
2001/187/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2001, Italian hyväksytyistä kalanviljelylaitoksista tehtävästä luettelosta tehdyn päätöksen 98/357/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 459) (1) 81
2001/188/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2001, Saksassa hyväksyttyjä kalanviljelytiloja koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 95/124/EY muuttamisesta kuudennen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 454) (1) 83
2001/189/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2001, naudanlihan pakollisesta merkintäjärjestelmästä Saksassa (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 467) 87
2001/190/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn komission päätöksen 2001/172/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 720) (1) 88
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top