EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:031:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 31, 02. helmikuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 31
44. vuosikerta
2. helmikuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 215/2001, annettu 29 päivänä tammikuuta 2001, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavista eräistä valvontatoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 2791/1999 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 216/2001, annettu 29 päivänä tammikuuta 2001, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta 2
Komission asetus (EY) N:o 217/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 218/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Romanian ja Slovenian tasavallan välisissä Eurooppa-sopimuksissa sekä yhteisön ja Baltian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti tietyistä maito- ja maitotuotealan tuotteista vuoden 2001 tammikuussa jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 7
Komission asetus (EY) N:o 219/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 220/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 10
Komission asetus (EY) N:o 221/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2014/2000 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 222/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2317/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 12
Komission asetus (EY) N:o 223/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 13
Komission asetus (EY) N:o 224/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2097/2000 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 14
Komission asetus (EY) N:o 225/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 226/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 227/2001, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 19
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/84/EY, annettu 19 päivänä tammikuuta 2001, kesäaikasäännöksistä 21
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top