Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:026:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 26, 27. tammikuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 26
44. vuosikerta
27. tammikuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 163/2001/EY, tehty 19 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpanosta (Media-koulutus) (2001—2005) 1
Komission asetus (EY) N:o 164/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
Komission asetus (EY) N:o 165/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 12
Komission asetus (EY) N:o 166/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 21. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 167/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 68. erityisessä tarjouskilpailussa 14
Komission asetus (EY) N:o 168/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 240. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 169/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan noin 20000 riisitonnin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla 17
Komission asetus (EY) N:o 170/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 18
Komission asetus (EY) N:o 171/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 19
Komission asetus (EY) N:o 172/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 20
Komission asetus (EY) N:o 173/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 21
Komission asetus (EY) N:o 174/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2001 tammikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella 22
*Komission asetus (EY) N:o 175/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, kuorellisten saksanpähkinöiden kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista 24
Komission asetus (EY) N:o 176/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen yleisten interventiotoimenpiteiden mukaisesti toteutetussa 260. osittaisessa tarjouskilpailussa interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 177/2001, annettu 26 päivänä tammikuuta 2001, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 33

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/71/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2001, talous- ja sosiaalikomitean espanjalaisen jäsenen nimeämisestä 34
2001/72/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2001, talous- ja sosiaalikomitean italialaisen jäsenen nimeämisestä 35
2001/73/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2001, alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä 36
2001/74/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2001, alueiden komitean brittiläisen varajäsenen nimeämisestä 37
Komissio
2001/75/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä tammikuuta 2001, suu- ja sorkkatautirokotteiden ja Bluetongue-rokotteiden turvallisuuden ja vaikutuskyvyn testaamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 118) 38

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston direktiivi 2001/41/EY, annettu 19 päivänä tammikuuta 2001, yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevan kuudennen direktiivin (77/388/ETY) muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason soveltamisajan osalta (EYVL L 22, 24.1.2001) 40
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top