Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:022:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 22, 24. tammikuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 22
44. vuosikerta
24. tammikuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 125/2001, annettu 23 päivänä tammikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 126/2001, annettu 23 päivänä tammikuuta 2001, Ranskan merentakaisten departementtien elävien nautojen ja siitoshevosten hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (ETY) N:o 2312/92 ja (ETY) N:o 1148/93 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 127/2001, annettu 23 päivänä tammikuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 28/97 muuttamisesta ja Ranskan merentakaisten departementtien jalostusteollisuuteen tarkoitettujen tiettyjen kasviöljyjen (oliiviöljyä lukuun ottamatta) arvioidun hankintataseen vahvistamisesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 128/2001, annettu 23 päivänä tammikuuta 2001, Ranskan merentakaisten departementtien erityisen muna-, siipikarjanliha- ja kanituotteiden hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2826/92 muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 129/2001, annettu 23 päivänä tammikuuta 2001, Ranskan merentakaisten departementtien sianliha-alan tuotteiden hankintaa koskevan erityisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2989/92 muuttamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 130/2001, annettu 23 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1374/98 avattuihin tariffikiintiöihin kuuluville maitotuotteille tammikuussa 2001 käyttöön otettujen tuontitodistusten hyväksyttävyydestä 13
Komission asetus (EY) N:o 131/2001, annettu 23 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, tammikuussa 2001 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 15
*Neuvoston direktiivi 2001/41/EY, annettu 19 päivänä tammikuuta 2001, yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevan kuudennen direktiivin (77/388/ETY) muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason soveltamisajan osalta 17

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/63/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2001, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista vuodeksi 2001 18
2001/64/EC
*Neuvoston suositus, annettu 19 päivänä tammikuuta 2001, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan täytäntöönpanosta 27
Komissio
2001/65/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2001, kolmansista maista, joiden osalta ei ole tehty erityispäätöstä, peräisin olevien elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden terveystodistusten vahvistamisesta tehdyn päätöksen 96/333/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 127) (1) 38
2001/66/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2001, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 128) (1) 39
2001/67/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2001, kolmansista maista lähtöisin olevien kalastustuotteiden, joista ei vielä määrätä erityisellä päätöksellä, terveystodistusten käyttöön ottamisesta tehdyn päätöksen 95/328/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 130) (1) 41
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top