EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:010:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 10, 13. tammikuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 10
44. vuosikerta
13. tammikuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 57/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 58/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 20. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 59/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 239. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 60/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 67. erityisessä tarjouskilpailussa 5
Komission asetus (EY) N:o 61/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 7
Komission asetus (EY) N:o 62/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 8
Komission asetus (EY) N:o 63/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 9
Komission asetus (EY) N:o 64/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 10
Komission asetus (EY) N:o 65/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2285/2000 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 11
Komission asetus (EY) N:o 66/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 67/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen yleisten interventiotoimenpiteiden mukaisesti toteutetussa 259. osittaisessa tarjouskilpailussa interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 68/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 20
*Komission asetus (EY) N:o 69/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 30
*Komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 33
Komission asetus (EY) N:o 71/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta joulukuuksi 2000 43
Komission asetus (EY) N:o 72/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 45

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/34/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan yhteisön ja toisaalta Barbadosin, Belizen, Kongon tasavallan, Fidˇzin tasavallan, Guyanan yhteistoiminnallisen tasavallan, Norsunluurannikon tasavallan, Jamaikan, Kenian tasavallan, Madagaskarin tasavallan, Malawin tasavallan, Mauritiuksen tasavallan, Surinamin tasavallan, Saint Kittsin ja Nevisin, Swazimaan kuningaskunnan, Tansanian yhdistyneen tasavallan, Trinidadin ja Tobagon tasavallan, Ugandan tasavallan, Sambian tasavallan ja Zimbabwen tasavallan sekä toisaalta Intian tasavallan välisten ruokosokeriin toimitusjaksolla 1999/2000 sovellettavia takuuhintoja koskevien sopimusten tekemisestä kirjeenvaihtona 47
Euroopan yhteisön sekä Barbadosin, Belizen, Kongon tasavallan, Fidˇzin tasavallan, Guyanan yhteistoiminnallisen tasavallan, Norsunluurannikon tasavallan, Jamaikan, Kenian tasavallan, Madagaskarin tasavallan, Malawin tasavallan, Mauritiuksen tasavallan, Surinamin tasavallan, Saint Kittsin ja Nevisin, Swasimaan kuningaskunnan, Tansanian yhdistyneen tasavallan, Trinidadin ja Tobagon tasavallan, Ugandan tasavallan, Sambian tasavallan ja Zimbabwen tasavallan välinen ruokosokeriin toimitusjaksolla 1999/2000 sovellettavista takuuhinnoista kirjeenvaihtona tehty sopimus 49
Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välinen ruokosokeriin toimitusjaksolla 1999/2000 sovellettavista takuuhinnoista kirjeenvaihtona tehty sopimus 54
2001/35/EC
*EU—Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000, tehty 13 päivänä joulukuuta 2000, Liettuan osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä 56
Komissio
2001/36/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, Jamaikasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4077) (1) 59
2001/37/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, Jamaikasta peräisin olevien merikotiloiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4080) (1) 64
2001/38/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, vastaavuusvaatimukset elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuotannon ja markkinoille saattamisen edellytysten osalta täyttävien kolmansien maiden luettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 97/20/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4083) (1) 66
2001/39/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, Tˇsekin tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4085) (1) 68
2001/40/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4086) (1) 75

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2388/2000, annettu 13 päivänä lokakuuta 2000, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EYVL L 264, 18.10.2000) 78
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2907/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, Tsˇekin tasavallasta, Slovakiasta, Romaniasta, Unkarista ja Bulgariasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi (EYVL L 336, 30.12.2000) 78
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 7/2001, annettu 4 päivänä tammikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi (EYVL L 2, 5.1.2001) 79
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top