EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:321:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 321, 19. joulukuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 321
43. vuosikerta
19. joulukuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2764/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II lueteltujen kalastustuotteiden ohjehinnoista ja liitteessä III mainittujen kalastustuotteiden yhteisön tuottajahinnasta kalastusvuodeksi 2001 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2765/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2000 annetun asetuksen (EY) N:o 2742/1999 muuttamisesta 5
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2766/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Liettuan Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen eräiden maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymäkauden toimenpiteenä 8
Komission asetus (EY) N:o 2767/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
Komission asetus (EY) N:o 2768/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 17
Komission asetus (EY) N:o 2769/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna 24
Komission asetus (EY) N:o 2770/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 28
*Komission asetus (EY) N:o 2771/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta väliaikaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 2789/98 muuttamisesta 34
*Komission asetus (EY) N:o 2772/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1964/82 muuttamisesta 35
*Komission asetus (EY) N:o 2773/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 1902/2000 muuttamisesta vuoden 2000 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla 37
*Komission asetus (EY) N:o 2774/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, pöytäviinien vapaaehtoista tislaamista koskevien uusien sopimusten tiedoksi antamisen keskeyttämisestä 40
*Komission päätös N:o 2775/2000/EHTY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2000, rauta- ja terästeollisuuden tuotteiden suojatullin korottamisesta yhteisön ulkorajoilla annetusta korkean viranomaisen suosituksesta N:o 1/64 poikkeamisesta (168. poikkeus) 41
Komission asetus (EY) N:o 2776/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden ja perinteisten AKT-banaanien määrien mukaisesti vuoden 2001 ensimmäiseksi vuosineljännekseksi sekä uusien hakemusten jättämisestä 45
Komission asetus (EY) N:o 2777/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä naudanliha-alalla 47
Komission asetus (EY) N:o 2778/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, naudanliha-alan poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä Saksassa 52
*Komission asetus (EY) N:o 2779/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2007/2000 säädettyjen naudanlihavalmisteiden tariffikiintiöiden yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä vuodeksi 2001 53
Komission asetus (EY) N:o 2780/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 61
Komission asetus (EY) N:o 2781/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 62
Komission asetus (EY) N:o 2782/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 65
Komission asetus (EY) N:o 2783/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 68
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top