Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:313:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 313, 13. joulukuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 313
43. vuosikerta
13. joulukuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2710/2000, annettu 12 päivänä joulukuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2711/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2712/2000, annettu 12 päivänä joulukuuta 2000, yhteisön sianliha-alan edustavien markkinoiden luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2123/89 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 2713/2000, annettu 12 päivänä joulukuuta 2000, lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 2714/2000, annettu 12 päivänä joulukuuta 2000, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, tuotannon uudelleenarvioinnista markkinointivuotta 2000/2001 varten sekä siihen liittyvän korotuksen prosenttiosuudesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 2715/2000, annettu 12 päivänä joulukuuta 2000, luvan antamisesta siirtoihin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten rajoissa 8
*Komission asetus (EY) N:o 2716/2000, annettu 12 päivänä joulukuuta 2000, jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 11
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/69/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista 12
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/70/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, neuvoston direktiivin 93/42/ETY muuttamisesta ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevia pysyviä johdannaisia sisältävien lääkinnällisten laitteiden osalta 22

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/786/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2000, varojen myöntämisestä Kreikan tasavallalle maanjäristyksen syyskuussa 1999 tuhoaman alueen uudelleenrakentamiseen myönnetyistä Euroopan investointipankin lainoista aiheutuvan korkorasituksen lievittämiseksi 25
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top