EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:293:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 293, 22. marraskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 293
43. vuosikerta
22. marraskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2559/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 2560/2000, annettu 21 päivänä marraskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 2561/2000, annettu 21 päivänä marraskuuta 2000, lehmän lihan yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista erityissäännöksistä 5
Komission asetus (EY) N:o 2562/2000, annettu 21 päivänä marraskuuta 2000, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 7

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/726/EC
*EU—Latvia-assosiaationeuvoston päätös N:o 5/2000, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, Latvian osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä 9
Komissio
2000/727/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2000, valtiontuesta, jonka Ranska on toteuttanut Manufacture Corrézienne de Vêtements -yrityksen hyväksi, sekä kyseisen yrityksen toiminnan jatkajalle suunnitellusta tuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1729) (1) 13
2000/728/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000, yhteisön ympäristömerkin hakemusmaksun ja vuosimaksun vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3279) (1) 18
2000/729/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000, yhteisön ympäristömerkin käyttöehtoja koskevasta vakiosopimuksesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3278) (1) 20
2000/730/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan perustamisesta ja lautakunnan työjärjestyksen vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3280) (1) 24
2000/731/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000, tarkistettuun yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmään kuuluvan neuvoa-antavan foorumin työjärjestyksen vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3281) (1) 31
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top