Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:288:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 288, 15. marraskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 288
43. vuosikerta
15. marraskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2493/2000, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000, ympäristöulottuvuuden sisällyttämisestä täysimääräisesti kehitysmaiden kehitysprosessiin 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2494/2000, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000, toimenpiteistä kehitysmaissa olevien trooppisten ja muiden metsien säilyttämisen ja kestävän hoidon edistämiseksi 6
Komission asetus (EY) N:o 2495/2000, annettu 14 päivänä marraskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
Komission asetus (EY) N:o 2496/2000, annettu 14 päivänä marraskuuta 2000, eräiden sokerialan EY/MMA-alkuperäiskumulaatiotuotteiden tuontitodistusten antamisen keskeyttämisestä 13
*Komission asetus (EY) N:o 2497/2000, annettu 13 päivänä marraskuuta 2000, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 2498/2000, annettu 13 päivänä marraskuuta 2000, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 2499/2000, annettu 14 päivänä marraskuuta 2000, luvan antamisesta Taiwanista peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten siirroille 16
Komission asetus (EY) N:o 2500/2000, annettu 14 päivänä marraskuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 2501/2000, annettu 14 päivänä marraskuuta 2000, muna-alan vientitukien vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 2502/2000, annettu 14 päivänä marraskuuta 2000, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 2503/2000, annettu 14 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsˇekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian tasavallan ja Romanian tasavallan sopimuksissa määrätystä tiettyjä vilja-alan tuotteita koskevasta osittaisesta tuontitullista vapauttamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1218/96 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/701/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä 25
2000/702/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä 26
2000/703/EC
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, alueiden komitean luxemburgilaisen jäsenen ja kahden varajäsenen nimeämisestä 27
Komissio
2000/704/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2000, yhteisön taloudellisesta tuesta eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan kansanterveyteen liittyvien eläinlääkintätoimenpiteiden alalla (jäämät) (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3163) 28
2000/705/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 2000, klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2000/528/EY muuttamisesta kolmannen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3334) (1) 30
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top