EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:281:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 281, 07. marraskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 281
43. vuosikerta
7. marraskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöJäsenvaltioiden välillä tehdyt yleissopimukset
*Dublinin yleissopimuksen 18 artiklan mukaisesti perustetun komitean päätös N:o 1/2000, tehty 31 päivänä lokakuuta 2000, perheenjäseniä koskevan vastuun siirtymisestä Dublinin yleissopimuksen 3 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan mukaisesti 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2443/2000, annettu 6 päivänä marraskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 2444/2000, annettu 6 päivänä marraskuuta 2000, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna 5
Komission asetus (EY) N:o 2445/2000, annettu 6 päivänä marraskuuta 2000, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 8
*Komission asetus (EY) N:o 2446/2000, annettu 6 päivänä marraskuuta 2000, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä 12
Komission asetus (EY) N:o 2447/2000, annettu 6 päivänä marraskuuta 2000, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 14

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/678/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2000, neuvoston direktiivissä 64/432/ETY säädettyä tilojen rekisteröintiä kansallisiin sikaeläinten tietokantoihin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3075) (1) 16
2000/679/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä lokakuuta 2000, lääkevalmisteiden kaupan esteitä Korean tasavallan markkinoilla koskevan tutkimusmenettelyn lykkäämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3098) 18
2000/680/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2000, varosuunnitelmista lintuinfluenssan ja Newcastlen taudin torjumiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3136) (1) 21
2000/681/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2000, eräistä Newcastlen tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä Australiassa tehdyn päätöksen 1999/549/EY muuttamisesta kolmannen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3137) (1) 23

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2278/2000, annettu 13 päivänä lokakuuta 2000, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 62. erityisessä tarjouskilpailussa (EYVL L 260, 14.10.2000) 24
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top