EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:259:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 259, 13. lokakuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 259
43. vuosikerta
13. lokakuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2263/2000, annettu 9 päivänä lokakuuta 2000, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Japanista peräisin olevien mustien värinmuodostajien tuonnissa 1
Komission asetus (EY) N:o 2264/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 24
Komission asetus (EY) N:o 2265/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden ja perinteisten AKT-banaanien mukaisesti vuoden 2000 neljänneksi vuosineljännekseksi (toinen jakso) 26
*Komission asetus (EY) N:o 2266/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3600/92 muuttamisesta 27
*Komission asetus (EY) N:o 2267/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen laskemisen vahvistamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 1999/2000 29
Komission asetus (EY) N:o 2268/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 2269/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2993/94 muuttamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 2270/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuen määrittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 2271/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 55
Komission asetus (EY) N:o 2272/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 57
Komission asetus (EY) N:o 2273/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 58
Komission asetus (EY) N:o 2274/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2014/2000 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 59
Komission asetus (EY) N:o 2275/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 60
Komission asetus (EY) N:o 2276/2000, annettu 12 päivänä lokakuuta 2000, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2097/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 61

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/610/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, kalastusalan pk-yritysten yhteistakuita varten perustettuihin ryhmittymiin sovellettavista säännöistä 28 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa alueellisessa laissa nro 23 (Sisilian alue) säädetystä tukijärjestelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1962) (1) 62
2000/611/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä lokakuuta 2000, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 94/278/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2978) (1) 64
Euroopan keskuspankki
2000/612/EC
*Euroopan keskuspankin suositus, annettu 5 päivänä lokakuuta 2000, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2000/10) 65

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2244/2000, annettu 10 päivänä lokakuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta (EYVL L 257, 11.10.2000) 66
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top