Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:250:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 250, 05. lokakuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 250
43. vuosikerta
5. lokakuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2100/2000, annettu 29 päivänä syyskuuta 2000, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 119/97 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 2101/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7
Komission asetus (EY) N:o 2102/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää kymmenettä osittaista tarjouskilpailua varten 9
Komission asetus (EY) N:o 2103/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 10
Komission asetus (EY) N:o 2104/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 2105/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 1392/1999 muuttamisesta ja Suomen interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 116488 tonniin 14
*Komission asetus (EY) N:o 2106/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen lopettamisesta 16
*Komission asetus (EY) N:o 2107/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi annetusta asetuksesta (EY) N:o 824/2000 poikkeamisesta interventioon markkinointivuonna 2000/2001 tarjottavien tiettyjen viljojen enimmäiskosteuspitoisuuden osalta 17
*Komission asetus (EY) N:o 2108/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 2109/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, tiettyihin suoriin tukiin sovellettavan muuntokurssin, jonka määräytymisperusteen päivämäärä on 1 päivä syyskuuta 2000, vahvistamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 2110/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 2111/2000, annettu 4 päivänä lokakuuta 2000, tuontitullien muuttamisesta riisialalla 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/595/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä syyskuuta 2000, Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan hallituksen välisessä Guinean tasavallan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 29
Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan välisessä Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus 31
Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi 32
EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:n sekakomitea
65/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 65/2000, tehty 2 päivänä elokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta 46
66/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 66/2000, tehty 2 päivänä elokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) muuttamisesta 48
67/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 67/2000, tehty 2 päivänä elokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) muuttamisesta 50
68/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 68/2000, tehty 2 päivänä elokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta 51
69/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 69/2000, tehty 2 päivänä elokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta 52
70/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 70/2000, tehty 2 päivänä elokuuta 2000, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta 53
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top