EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:244:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 244, 29. syyskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 244
43. vuosikerta
29. syyskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, otsonikerrosta heikentävistä aineista 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2038/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta inhalaatiosumutteiden ja lääkeainepumppujen osalta 25
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2039/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämisen vertailuvuoden osalta 26
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2040/2000, annettu 26 päivänä syyskuuta 2000, talousarvion kurinalaisuudesta 27
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2041/2000, annettu 26 päivänä syyskuuta 2000, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Malesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien mikroaaltouunien tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 5/96 muuttamisesta 33
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2042/2000, annettu 26 päivänä syyskuuta 2000, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien tuonnissa 38
Komission asetus (EY) N:o 2043/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 53
Komission asetus (EY) N:o 2044/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, vuoden 2000 neljännen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden määrän määrittämisestä asetuksen (EY) N:o 1866/95 mukaisesti 55
Komission asetus (EY) N:o 2045/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, vuoden 2000 neljännen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan siipikarjanliha-alan tuotteiden määrän määrittämisestä asetuksen (EY) N:o 1396/98 mukaisesti 56
Komission asetus (EY) N:o 2046/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, vuoden 2000 neljännen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan siipikarjanliha-alan tuotteiden määrän määrittämisestä asetuksen (EY) N:o 2497/96 mukaisesti 57
Komission asetus (EY) N:o 2047/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistushakemusten jättöajan väliaikaisesta keskeyttämisestä 58
Komission asetus (EY) N:o 2048/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 59
Komission asetus (EY) N:o 2049/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 63
Komission asetus (EY) N:o 2050/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 66
Komission asetus (EY) N:o 2051/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 68
Komission asetus (EY) N:o 2052/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 69
Komission asetus (EY) N:o 2053/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2014/2000 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 70
Komission asetus (EY) N:o 2054/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 71
Komission asetus (EY) N:o 2055/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 72
Komission asetus (EY) N:o 2056/2000, annettu 28 päivänä syyskuuta 2000, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 74
*Komission direktiivi 2000/57/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2000, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun neuvoston direktiivin 76/895/ETY ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta (1) 76
*Komission direktiivi 2000/58/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2000, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY sekä torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta (1) 78

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 32/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta (EYVL L 5, 8.1.2000) 84
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top