Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:237:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 237, 21. syyskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 237
43. vuosikerta
21. syyskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1980/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 1
Komission asetus (EY) N:o 1981/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13
Komission asetus (EY) N:o 1982/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää kahdeksatta osittaista tarjouskilpailua varten 15
Komission asetus (EY) N:o 1983/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 16
Komission asetus (EY) N:o 1984/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1985/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, Kanariansaarten hankintataseen vahvistamisesta sianliha-alan tuotteiden osalta ja yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1487/95 muuttamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 1986/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, Azorien ja Madeiran sianliha-alan tuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1725/92 muuttamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1987/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, yhteisön määrällisen rajoituksen vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien luokkaan 13 kuuluvien tekstiilituotteiden jälleentuonnissa Euroopan yhteisöön Kiinan kansantasavallassa suoritettujen taloudellisesti vaikuttavien ulkoisten jalostustoimintojen jälkeen ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 muuttamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 1988/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi 25
Komission asetus (EY) N:o 1989/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 1990/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 1991/2000, annettu 20 päivänä syyskuuta 2000, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 43
*Komission direktiivi 2000/56/EY, annettu 14 päivänä syyskuuta 2000, yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta (1) 45

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:n sekakomitea
48/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 48/2000, tehty 31 päivänä toukokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 58
49/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 49/2000, tehty 31 päivänä toukokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XIV (Kilpailu) muuttamisesta 60
50/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 50/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 62
51/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 51/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 64
52/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 52/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 65
53/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 53/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 66
54/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 54/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 68
55/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 55/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 70
56/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 56/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 72
57/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 57/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 73
58/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 58/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 74
59/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 59/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tuotevastuu) muuttamisesta 75
60/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 60/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta 76
61/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 61/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta 77
62/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 62/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 79
63/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 63/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 81
64/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 64/2000, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2000, viiniä koskevien kaupan teknisten esteiden poistamisesta tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 muuttamisesta 83

Oikaisuja
Oikaistaan komission päätös 2000/550/EY, tehty 15 päivänä syyskuuta 2000, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa tehdyn päätöksen 2000/486/EY muuttamisesta toisen kerran (EYVL L 234, 16.9.2000) 84
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top