EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:204:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 204, 11. elokuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 204
43. vuosikerta
11. elokuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1761/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
*Komission asetus (EY) N:o 1762/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen lopettamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 1763/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 1764/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1765/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien muuttamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1766/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 25
Komission asetus (EY) N:o 1767/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 26
Komission asetus (EY) N:o 1768/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 27
Komission asetus (EY) N:o 1769/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 1770/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 1771/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 33

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/506/EC
*Neuvoston päätös, tehty 31 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Norjan välillä kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmän (CCN/CSI) käytön laajentamisesta yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen puitteissa 35
Kirjeenvaihtona tehtävä sopimus Euroopan yhteisön ja Norjan välillä yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmän (CCN/CSI) käytön laajentamisesta yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen puitteissa 37
Komissio
2000/507/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä elokuuta 2000, hevoseläimiä koskevista suojatoimenpiteistä Turkissa tehdyn päätöksen 98/404/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2489) (1) 42
2000/508/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä elokuuta 2000, päätöksen 92/160/ETY muuttamisesta Brasiliasta tuotavien hevoseläinten tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2490) (1) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top