Help Print this page 

Document L:2000:200:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 200, 08. elokuuta 2000

Display all documents published in this Official Journal
Text
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 200
43. vuosikerta
8. elokuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä elokuuta 2000, Jugoslavian liittotasavaltaa koskevista rajoittavista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 1999/318/YUTP täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 1999/319/YUTP muuttamisesta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1745/2000, annettu 3 päivänä elokuuta 2000, raakatimanttien tuonnista Sierra Leonesta Euroopan yhteisöön 21
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1746/2000, annettu 3 päivänä elokuuta 2000, lentokiellon käyttöönottamisesta Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan alueiden välillä Montenegron tasavaltaa ja Kosovon maakuntaa lukuun ottamatta annetun asetuksen (EY) N:o 2151/1999 soveltamisen keskeyttämisestä rajoitetuksi lisäajaksi ja asetuksen (EY) N:o 607/2000 muuttamisesta 24
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1747/2000, annettu 7 päivänä elokuuta 2000, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2793/1999 muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 1748/2000, annettu 7 päivänä elokuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 28
Komission asetus (EY) N:o 1749/2000, annettu 7 päivänä elokuuta 2000, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 30
Komission asetus (EY) N:o 1750/2000, annettu 7 päivänä elokuuta 2000, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 32
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 35

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/496/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2000, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat kanin ja tarhatun riistan lihan tuonnin, tehdyn päätöksen 97/467/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1997) (1) 39
2000/497/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2000, päätöksen 97/778/EY muuttamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon ajan tasalle saattamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2014) (1) 41
2000/498/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2000, syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannolle Ranskassa myönnettävästä tuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2198) 54
2000/499/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2000, syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannolle Italiassa myönnettävästä tuesta tehdyn päätöksen 2000/227/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2200) 58
2000/500/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2000, rasvalevitteiden, joihin on lisätty fytosteroliestereitä, markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2121) 59
2000/501/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2000, päätöksen 97/778/EY muuttamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjä rajatarkastusasemia koskevan luettelon päivittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2258) (1) 61
2000/502/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2000, naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevista lisätakeista tiettyihin yhteisön alueen tästä taudista vapaisiin osiin tarkoitettujen nautojen osalta annetun päätöksen 93/42/ETY muuttamisesta ja päätösten 95/109/EY ja 98/580/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2260) (1) 62
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top