Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:197:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 197, 03. elokuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 197
43. vuosikerta
3. elokuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1719/2000, annettu 2 päivänä elokuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1720/2000, annettu 2 päivänä elokuuta 2000, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää ensimmäistä osittaista tarjouskilpailua varten 3
Komission asetus (EY) N:o 1721/2000, annettu 2 päivänä elokuuta 2000, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 4
Komission asetus (EY) N:o 1722/2000, annettu 2 päivänä elokuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 1723/2000, annettu 1 päivänä elokuuta 2000, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1724/2000, annettu 2 päivänä elokuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 14
Komission asetus (EY) N:o 1725/2000, annettu 2 päivänä elokuuta 2000, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 17
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000, elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista 19
*Komission direktiivi 2000/48/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2000, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta (1) 26
*Komission direktiivi 2000/49/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, tehoaineen (metsulfuronimetyylin) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 32

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/487/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan yhteisön hyväksynnästä Välimeren yleisen kalastuskomission perustamista koskevaan sopimukseen tehtävälle muutokselle itsenäisen talousarvion laatimiseksi kyseiselle järjestölle 35
2000/488/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Kyproksen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevasta yhteistyöstä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hyväksi Euroopan unionissa toteutettavan kolmannen monivuotisen ohjelman (1997—2000) yhteydessä 48
Sopimus Euroopan yhteisön ja Kyproksen tasavallan välisestä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevasta yhteistyöstä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hyväksi Euroopan unionissa toteutettavan kolmannen monivuotisen ohjelman yhteydessä (1997—2000) 49
Komissio
2000/489/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2000, elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1722) (1) 53
2000/490/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2000, naudanlihan pakollisesta merkintäjärjestelmästä Tanskassa (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2157) 57
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top