EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:193:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 193, 29. heinäkuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 193
43. vuosikerta
29. heinäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1666/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1667/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 3072/95 muuttamisesta 3
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1668/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, erityistoimenpiteistä silkkiäistoukkien kasvatuksen edistämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 845/72 muuttamisesta 6
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1669/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 2467/98 muuttamisesta 8
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1670/2000, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta 10
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1671/2000, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta väliaikaiseksi poikkeukseksi tuotaessa tullitta olutta Suomeen 11
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1672/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta kuidun tuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun sisällyttämiseksi kyseiseen järjestelmään 13
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1673/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä 16
Komission asetus (EY) N:o 1674/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23
Komission asetus (EY) N:o 1675/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 58. erityisessä tarjouskilpailussa 25
Komission asetus (EY) N:o 1676/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 230. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1677/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 28
Komission asetus (EY) N:o 1678/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 14. erityisen tarjouskilpailun puitteissa 29
Komission asetus (EY) N:o 1679/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, asetusten (ETY) N:o 3143/85 ja (EY) N:o 2571/97 nojalla myydyn voin viimeisestä varastoonsaapumispäivästä annetun asetuksen (ETY) N:o 1609/88 muuttamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 1680/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1173/2000 määrättyjen naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, heinäkuussa 2000 jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä Viron, Latvian ja Liettuan osalta 31
Komission asetus (EY) N:o 1681/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 1682/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 1683/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 36
Komission asetus (EY) N:o 1684/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 14. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 38
*Komission asetus (EY) N:o 1685/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden osalta 39
Komission asetus (EY) N:o 1686/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille 49
Komission asetus (EY) N:o 1687/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan 51
Komission asetus (EY) N:o 1688/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 53
Komission asetus (EY) N:o 1689/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 55
Komission asetus (EY) N:o 1690/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Romanian ja Bulgarian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien heinäkuussa 2000 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 57
Komission asetus (EY) N:o 1691/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, heinäkuussa 2000 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 60
Komission asetus (EY) N:o 1692/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, määrättyyn järjestelmään liittyvien heinäkuussa 2000 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 509/97 mukaisesti 62
Komission asetus (EY) N:o 1693/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 64
Komission asetus (EY) N:o 1694/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, määrättyyn järjestelmään liittyvien heinäkuussa 2000 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti 66
Komission asetus (EY) N:o 1695/2000, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2000, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 68
*Neuvoston direktiivi 2000/47/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, direktiivien 69/169/ETY ja 92/12/ETY muuttamisesta väliaikaisten määrällisten rajoitusten osalta tuotaessa olutta Suomeen 73
*Komission direktiivi 2000/52/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun komission direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta 75

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/480/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 1999, Ranskan myöntämästä tuesta Crédit Agricole -konsernille notaaritalletusten vastaanottamiseen ja säilyttämiseen maaseutukunnissa (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2147) (1) 79
2000/481/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 2000, "RINAVE — Registro Internacional Naval, SA" -laitoksen hyväksymisestä neuvoston direktiivin 94/57/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1876) (1) 91
2000/482/EC
Komission päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2000, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2313) 92
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top