EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:185:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 185, 25. heinäkuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 185
43. vuosikerta
25. heinäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1603/2000, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan etanoliamiinin tuonnissa 1
Komission asetus (EY) N:o 1604/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
Komission asetus (EY) N:o 1605/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 13
*Komission asetus (EY) N:o 1606/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 2629/97 muuttamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytettävän eläinten tunnistekoodin osalta 16
*Komission asetus (EY) N:o 1607/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti määritetyllä alueella tuotettuja laatuviinejä koskevan osaston osalta 17
*Komission asetus (EY) N:o 1608/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, siirtymäkauden toimenpiteistä kunnes viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaiset lopulliset toimenpiteet otetaan käyttöön 24
*Komission asetus (EY) N:o 1609/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, tuotteista, jotka eivät kuulu kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tˇsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan 27
*Komission asetus (EY) N:o 1610/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 soveltamisesta ja muuttamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3769/92 muuttamisesta 30
*Komission asetus (EY) N:o 1611/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, Tanskalle myönnettyjen maatalouden valuuttajärjestelmän tasaustukien mukauttamisesta 34
*Komission asetus (EY) N:o 1612/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, Ruotsin kruunun ja Englannin punnan 1 päivänä heinäkuuta 2000 sovellettavista muuntokursseista johtuvien tasaustukien enimmäismäärän vahvistamisesta 36
*Komission asetus (EY) N:o 1613/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta "alkuperätuotteiden" käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Laosin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta 38
*Komission asetus (EY) N:o 1614/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta "alkuperätuotteiden" käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambodˇzan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta 46
*Komission asetus (EY) N:o 1615/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta "alkuperätuotteiden" käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Nepalin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta 54
*Komission asetus (EY) N:o 1616/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta 62
*Komission asetus (EY) N:o 1617/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksen (ETY) N:o 3105/88 ja asetuksen (ETY) N:o 2721/88 muuttamisesta määräaikojen vahvistamiseksi tietyille tislaustoimille viinialalla 64
Komission asetus (EY) N:o 1618/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Romanian ja Slovenian tasavallan välisissä Eurooppa-sopimuksissa sekä yhteisön ja Baltian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti tietyistä maito- ja maitotuotealan tuotteista vuoden 2000 heinäkuussa jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 65
Komission asetus (EY) N:o 1619/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1374/98 avattuihin tariffikiintiöihin kuuluville maitotuotteille heinäkuussa 2000 käyttöön otettujen tuontitodistusten hyväksyttävyydestä 67
Komission asetus (EY) N:o 1620/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 69
Komission asetus (EY) N:o 1621/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 71
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top