Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:174:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 174, 13. heinäkuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 174
43. vuosikerta
13. heinäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1507/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1508/2000, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2000, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 3
*Komission asetus (EY) N:o 1509/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä lueteltuja useita nimityksiä koskeviin eritelmiin liittyvien tietojen muuttamisesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 1510/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 liitteen B muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1511/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, omenoiden interventiokynnyksen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2000/2001 16
*Komission asetus (EY) N:o 1512/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1513/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 2198/98 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 7550073 tonniin 19
Komission asetus (EY) N:o 1514/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, CN-koodiin 10082000 kuuluvaa hirssiä koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja sen hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1970/96 21
Komission asetus (EY) N:o 1515/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1489/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 47. osittaista tarjouskilpailua varten 22
Komission asetus (EY) N:o 1516/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 23
Komission asetus (EY) N:o 1517/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 1518/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 27
*Komission asetus (EY) N:o 1519/2000, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2000, tomaattijalosteiden vähimmäishinnan ja tuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2000/2001 29
*Komission direktiivi 2000/45/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön analyysimenetelmistä rehun A-vitamiinin, E-vitamiinin ja tryptofaanin määrittämiseksi (1) 32

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:n sekakomitea
41/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 41/2000, tehty 19 päivänä toukokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 51
42/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 42/2000, tehty 19 päivänä toukokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 53
43/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 43/2000, tehty 19 päivänä toukokuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) muuttamisesta 54
44/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 44/2000, tehty 19 päivänä toukokuuta 2000, ETA-sopimuksen yrityksiin sovellettavien kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan 21 muuttamisesta 55
45/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 45/2000, tehty 19 päivänä toukokuuta 2000, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta 57
46/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 46/2000, tehty 19 päivänä toukokuuta 2000, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta 58
47/2000
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 47/2000, tehty 22 päivänä toukokuuta 2000, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta 59
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top