Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:167:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 167, 07. heinäkuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 167
43. vuosikerta
7. heinäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1478/2000, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2000, euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1479/2000, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
Komission asetus (EY) N:o 1480/2000, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta kesäkuuksi 2000 4
*Komission asetus (EY) N:o 1481/2000, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 1600/92 ja (ETY) N:o 1601/92 säädetyn Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten arvioidun sokerin hankintataseen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2000/2001 6
*Komission asetus (EY) N:o 1482/2000, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2301/97 liitteen täydentämisestä 8
Komission asetus (EY) N:o 1483/2000, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1484/2000, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 11
Komission asetus (EY) N:o 1485/2000, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 14
Komission asetus (EY) N:o 1486/2000, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 16

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/427/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2000, perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kreikassa 1 päivänä tammikuuta 2001 19
Komissio
2000/428/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2000, sian vesikulaaritaudin vahvistamisessa ja erotusdiagnoosissa käytettävistä diagnostisista menettelyistä, näytteenottomenetelmistä ja laboratoriokokeiden tulosten arviointikriteereistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1805) (1) 22
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top