Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:133:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 133, 06. kesäkuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 133
43. vuosikerta
6. kesäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1180/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1181/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta toukokuuksi 2000 3
Komission asetus (EY) N:o 1182/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1183/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, halkaistujen herneiden toimittamisesta elintarvikeapuna 6
Komission asetus (EY) N:o 1184/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna 9
Komission asetus (EY) N:o 1185/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 12
*Komission asetus (EY) N:o 1186/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamiseen maito- ja maitotuotealan tuotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1337/1999 muuttamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 1187/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä 19
Komission asetus (EY) N:o 1188/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussaan pitämän leipävehnän viemiseksi tiettyihin AKT-maihin markkinointivuoden 1999/2000 aikana annetun asetuksen (EY) N:o 539/2000 muuttamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 1189/2000, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2000, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/367/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, direktiivin 89/106/ETY täytäntöönpanemisesta rakennustuotteiden, rakennuskohteiden ja niiden osien palonkestävyyden luokituksen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1001) (1) 26
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top