Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:103:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 103, 28. huhtikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 103
43. vuosikerta
28. huhtikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 845/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 846/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2000 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella 3
*Komission asetus (EY) N:o 847/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, lääkkeiden harvinaislääkkeiksi määrittelemistä koskevien arviointiperusteiden soveltamista koskevista säännöksistä sekä vastaavanlaisen lääkkeen ja kliinisen paremmuuden käsitteiden määrittelemisestä 5
*Komission asetus (EY) N:o 848/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, luumujen kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1168/1999 muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 849/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 1999 sovellettavien määrällisten kiintiöiden käyttämättä jääneiden määrien uudelleen jakamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 850/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, tiettyjen tuoreiden melonien ja vesimelonien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1093/97 muuttamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 851/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, aprikoosien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista 22
Komission asetus (EY) N:o 852/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuen määrittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 853/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2993/94 muuttamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 854/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 855/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, viljatuotteita koskevien vientitodistushakemusten hylkäämisestä 51
Komission asetus (EY) N:o 856/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 857/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 54
Komission asetus (EY) N:o 858/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 56
Komission asetus (EY) N:o 859/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 57
Komission asetus (EY) N:o 860/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1707/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 59
Komission asetus (EY) N:o 861/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/1999 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 60
Komission asetus (EY) N:o 862/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 61
Komission asetus (EY) N:o 863/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1897/1999 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 62
Komission asetus (EY) N:o 864/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 756/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 63
Komission asetus (EY) N:o 865/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 757/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 64
Komission asetus (EY) N:o 866/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 65
Komission asetus (EY) N:o 867/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 67
*Komission direktiivi 2000/21/EY, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2000, neuvoston direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen yhteisön säädösten luettelostaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 70
*Komission direktiivi 2000/23/EY, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta 72

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/307/EC
*AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 1/1999, tehty 8 päivänä joulukuuta 1999, poikkeuksellisesta avusta voimakkaasti velkaantuneille AKT-maille 73
2000/308/EC
*AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 2/1999, tehty 8 päivänä joulukuuta 1999, erityisten rakennesopeutusvarojen lisäämisestä 75
2000/309/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2000, alueiden komitean belgialaisen jäsenen ja kahden varajäsenen nimeämisestä 76
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top