EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:084:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 84, 05. huhtikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 84
43. vuosikerta
5. huhtikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 708/2000, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 709/2000, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2000, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 3
*Komission asetus (EY) N:o 710/2000, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2000, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 8
Komission asetus (EY) N:o 711/2000, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 2198/98 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 5050256 tonniin 10
Komission asetus (EY) N:o 712/2000, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 500/2000 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun nostamisesta 200000 tonniin Espanjan interventioelimen hallussaan pitämän ohramäärän uudelleen myymiseksi sisämarkkinoilla 12
Komission asetus (EY) N:o 713/2000, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 2079/1999 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1900304 tonniin 13
Komission asetus (EY) N:o 714/2000, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien muuttamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 715/2000, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 22
*Neuvoston direktiivi 2000/17/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2000, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta — Itävallan tasavallalle ja Portugalin tasavallalle myönnetyt siirtymäsäännökset 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/264/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2000, luettelosta rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Espanjassa kaudella 2000—2006 (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 571) 26

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 705/2000, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2000, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta (EYVL L 83, 4.4.2000) 47
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top