EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:079:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 79, 30. maaliskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 79
43. vuosikerta
30. maaliskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 646/2000/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2000, monivuotisesta ohjelmasta uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi yhteisössä (Altener) (1998—2002) 1
Yhteinen julistus 5
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 647/2000/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2000, energiatehokkuutta edistävästä monivuotisesta ohjelmasta (Save) (1998—2002) 6
Komission asetus (EY) N:o 648/2000, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
Komission asetus (EY) N:o 649/2000, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2000, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1489/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 33. osittaista tarjouskilpailua varten 12
Komission asetus (EY) N:o 650/2000, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2000, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 13
Komission asetus (EY) N:o 651/2000, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 652/2000, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2000, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 653/2000, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 23
*Komission asetus (EY) N:o 654/2000, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2000, rehun uusien lisäaineiden, rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen ja rehun uusien lisäainevalmisteiden hyväksymisestäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/256/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin (77/388/ETY) 11 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 36
2000/257/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, tuista, joita RIBS SpA on myöntänyt Italiassa 19 päivänä joulukuuta 1983 annetun sokerijuurikasalan tervehdyttämistä koskevan kansallisen lain N:o 700 säännösten mukaisesti 38
2000/258/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä 40
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn valvontaviranomainen
325/1999/COL
*EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 325/99/KOL, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen Islannissa ja Norjassa sijaitsevien rajatarkastusasemien luettelosta 43
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top