EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:059:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 59, 04. maaliskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 59
43. vuosikerta
4. maaliskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 485/2000, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 486/2000, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2000, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2176/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 3
Komission asetus (EY) N:o 487/2000, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2178/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 4
Komission asetus (EY) N:o 488/2000, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2179/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 5
Komission asetus (EY) N:o 489/2000, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2000, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2180/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 6

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/184/EC
*Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä helmikuuta 2000, Euroopan talousyhteisön ja Maltan välisen assosiaatiosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Maltan tasavallan välisenä kirjeenvaihtona 7
Sopimus assosiaatiosopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja Maltan tasavallan välisenä kirjeenvaihtona 8
2000/185/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2000, luvan antamisesta jäsenvaltioille soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin direktiivin 77/388/ETY 28 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 10
2000/186/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2000, luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 6 ja 17 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä 12
Komissio
2000/187/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 2000, tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion ja virusperäisen verenvuotoseptikemian osalta hyväksyttyjen Espanjan alueiden luettelosta tehdyn päätöksen 98/361/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 373) (1) 14
2000/188/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin asemasta tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion ja kirjolohen verenvuotoseptikemian suhteen sekä päätösten 92/538/ETY ja 97/185/EY kumoamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 374) (1) 17
2000/189/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 2000, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää tilapäisistä poikkeuksista Sveitsistä peräisin olevia muita Vitis L. -suvun kasveja kuin hedelmiä koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 397) 18
2000/190/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 2000, luvan antamisesta jäsenvaltioille sallia tilapäisesti viiniköynnöksen lisäysaineiston, joka ei täytä neuvoston direktiivin 68/193/ETY vaatimuksia, pitäminen kaupan (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 416) 21
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top