EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:052:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 52, 25. helmikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 52
43. vuosikerta
25. helmikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 411/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 412/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 413/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 414/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 415/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 416/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 417/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 418/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 419/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 21
Komission asetus (EY) N:o 420/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1758/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 22
Komission asetus (EY) N:o 421/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1707/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 23
Komission asetus (EY) N:o 422/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1897/1999 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 24
Komission asetus (EY) N:o 423/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/1999 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 424/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 2774/1999 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 26
Komission asetus (EY) N:o 425/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2775/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 27
Komission asetus (EY) N:o 426/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 2776/1999 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 28
Komission asetus (EY) N:o 427/2000, annettu 24 päivänä helmikuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 29

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/164/EC
*Neuvoston suositukset, annettu 14 päivänä helmikuuta 2000, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan täytäntöönpanosta 32
Komissio
2000/165/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä helmikuuta 2000, tiettyjen kasvien siementen ja lisäysaineiston yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY ja 69/208/ETY mukaisestiETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 370) (1) 41
2000/166/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 2000, uuden tehoaineen, kinoksifeenin, väliaikaisia lupia koskevan määräajan pidentämisestäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 479) (1) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top