Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:036:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 36, 11. helmikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 36
43. vuosikerta
11. helmikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 305/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 306/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 3
*Komission päätös N:o 307/2000/EHTY, tehty 10 päivänä helmikuuta 2000, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, Intiasta ja Romaniasta peräisin olevien seostamattomasta teräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa 4
Komission asetus (EY) N:o 308/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 309/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 22
Komission asetus (EY) N:o 310/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1758/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 23
Komission asetus (EY) N:o 311/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1707/1999 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 24
Komission asetus (EY) N:o 312/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/1999 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 313/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, durran tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2774/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 26
Komission asetus (EY) N:o 314/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 2776/1999 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 27
Komission asetus (EY) N:o 315/2000, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 28

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/126/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2000, päätöksen 97/778/EY muuttamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon ajan tasalle saattamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 209) (1) 30
2000/127/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2000, eräitä Keniasta ja Tansaniasta tuotavia tai peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn komission päätöksen 1999/253/EY muuttamisesta ja Tansaniasta peräisin tai lähtöisin olevien kalastustuotteiden terveystodistuksen muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 211) (1) 43
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top