Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:011:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 11, 15. tammikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 11
43. vuosikerta
15. tammikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 87/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 88/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, asetuksen (ETY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 89/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (ETY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn ensimmäisen erityisen tarjouskilpailun puitteissa 4
Komission asetus (EY) N:o 90/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 217. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 91/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 45. erityisessä tarjouskilpailussa 6
Komission asetus (EY) N:o 92/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä ensimmäisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 93/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2176/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 9
Komission asetus (EY) N:o 94/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2178/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 10
Komission asetus (EY) N:o 95/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2179/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 96/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2180/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 12
Komission asetus (EY) N:o 97/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 98/2000, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 14
*Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan 17

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/30/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 1999, yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin täytäntöönpanotoimenpiteiden rahoittamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4428) 41
2000/31/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, luettelosta keinosiemennysasemista, jotka on hyväksytty kolmansista maista yhteisöön tapahtuvaa naudansukuisten kotieläinten siemennesteen vientiä varten, annetun päätöksen 93/693/ETY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4515) (1) 48
2000/32/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, varainhoitovuodelle 2000 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4591) 51

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1702/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1222/94 muuttamisesta ja tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1223/94 kumoamisesta (EYVL L 201, 31.7.1999) 54
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top