EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:337:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 337, 30. joulukuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 337
42. vuosikerta
30. joulukuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2791/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavista eräistä valvontatoimenpiteistä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 10
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2793/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi 29
Komission asetus (EY) N:o 2794/1999, annettu 29 päivänä joulukuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 34
*Komission asetus (EY) N:o 2795/1999, annettu 29 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 36
*Komission asetus (EY) N:o 2796/1999, annettu 29 päivänä joulukuuta 1999, vuoden 2000 ensimmäisellä kalenterivuosipuoliskolla sovellettavista jalostetuista tuotteista tai samassa tilassa olevista tavaroista syntyvän tullivelan hyvityskorkokannoista (sisäisen jalostuksen vapautusjärjestelmä, suspensiojärjestelmä ja väliaikainen maahantuonti) 38
*Komission asetus (EY) N:o 2797/1999, annettu 29 päivänä joulukuuta 1999, Ranskan merentakaisten departementtien humalanhankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1771/96 muuttamisesta 39

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/870/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin valtuuttamisesta toimimaan tiettyjen jäsenvaltioiden edustajana Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin, SISNETin, perustamista ja toimintaa koskevien sopimusten tekemisessä sekä hallinnoimaan kyseisiä sopimuksia 41
1999/871/EC
*Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan yhteisön ja Ukrainan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 43
Euroopan yhteisön ja Ukrainan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Ukrainan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta 44

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1750/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 214, 13.8.1999) 75
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top