Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:334:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 334, 28. joulukuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 334
42. vuosikerta
28. joulukuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2772/1999, annettu 21 päivänä joulukuuta 1999, naudanlihan pakollisen merkintäjärjestelmän yleisistä säännöistä 1
Komission asetus (EY) N:o 2773/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 2774/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, kolmansista maista Espanjaan tuotavan durran tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 2775/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 2776/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 2777/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 9
Komission asetus (EY) N:o 2778/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, halkaistujen herneiden toimittamisesta elintarvikeapuna 13
Komission asetus (EY) N:o 2779/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 16
*Komission asetus (EY) N:o 2780/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, muista kolmansista maista kuin Thaimaasta peräisin olevien CN-koodeihin 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 kuuluvien tuotteiden yhteisön vuotuisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2449/96 muuttamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 2781/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, Thaimaasta peräisin olevien CN-koodeihin 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluvien tuotteiden yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista vuonna 2000 21
Komission asetus (EY) N:o 2782/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, A1-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2420/1999 muuttamisesta ja omenoiden vientituen vahvistamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 2783/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 28
Komission asetus (EY) N:o 2784/1999, annettu 27 päivänä joulukuuta 1999, Marokosta peräisin olevien yksikukkaisten (vakiotyyppisten) neilikoiden tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 30
*Komission direktiivi 1999/99/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1999, moottoriajoneuvojen moottorien tehoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/1269/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 32
*Komission direktiivi 1999/100/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1999, moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 36
*Komission direktiivi 1999/101/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1999, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan neuvoston direktiivin 70/157/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 41
*Komission direktiivi 1999/102/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1999, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 43

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/868/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 1999, eräistä Newcastlen tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä Australiassa tehdyn päätöksen 1999/549/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3984) (1) 51
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top