EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:313:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 313, 07. joulukuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 313
42. vuosikerta
7. joulukuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2571/1999, annettu 6 päivänä joulukuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2572/1999, annettu 6 päivänä joulukuuta 1999, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen lopettamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2573/1999, annettu 6 päivänä joulukuuta 1999, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 2574/1999, annettu 6 päivänä joulukuuta 1999, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 2575/1999, annettu 6 päivänä joulukuuta 1999, tasaustuen lisäennakon maksamisesta banaanialalla vuoden 1999 osalta 6
Komission asetus (EY) N:o 2576/1999, annettu 6 päivänä joulukuuta 1999, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta 7

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/803/EC
*Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 1999, neuvoston päätös vuoden 1994 kansainvälisen kahvisopimuksen voimassaoloajan pidentämisen hyväksymisestä yhteisön puolesta 8
1999/804/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 1999, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle soveltaa tai soveltaa edelleen valmisteveron alennuksia tai valmisteverovapautuksia tiettyihin erityistarkoituksiin käytettyihin kivennäisöljyihin direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 9
1999/805/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 1999, luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle soveltaa tai edelleen soveltaa tiettyihin erityistarkoituksiin käytettyihin kivennäisöljyihin valmisteveron alennuksia tai vapautuksia valmisteverosta direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 10
1999/806/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 1999, luvan antamisesta Italian tasavallalle soveltaa tai soveltaa edelleen valmisteveron alennuksia tai valmisteverovapautuksia tiettyihin erityistarkoituksiin käytettyihin kivennäisöljyihin direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 11
Komissio
1999/807/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1999, yhteisön rahoitusosuudesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmalle Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 1999 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3772) 12
1999/808/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1999, yhteisön rahoitusosuudesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmalle Madeiralla vuonna 1999 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3773) 19
1999/809/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 1999, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin asiassa T-44/98 RII 29 päivänä syyskuuta 1999 tekemän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavien soveltamistoimenpiteiden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3882) 25
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top