Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:277:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 277, 28. lokakuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 277
42. vuosikerta
28. lokakuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2262/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2263/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1489/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 13. osittaista tarjouskilpailua varten 3
Komission asetus (EY) N:o 2264/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 4
Komission asetus (EY) N:o 2265/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 2266/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, säilöttyjä Agaricus-suvun lajien sieniä koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetusta asetuksesta (EY) N:o 2125/95 poikkeamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 2267/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, mandariineista, klementiineistä ja satsumista markkinointivuonna 1998/1999 maksettavan tuen lopullisen määrän vahvistamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 2268/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, tariffikiintiöiden mukaisten banaanien ja perinteisten AKT-banaanien tuonnista vuoden 2000 ensimmäisenä vuosineljänneksenä 10
*Komission asetus (EY) N:o 2269/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 2270/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, määrättyyn järjestelmään liittyvien lokakuussa 1999 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti 18
Komission asetus (EY) N:o 2271/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, lokakuussa 1999 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 20
Komission asetus (EY) N:o 2272/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, määrättyyn järjestelmään liittyvien lokakuussa 1999 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 509/97 mukaisesti 22
Komission asetus (EY) N:o 2273/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Romanian ja Bulgarian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien lokakuussa 1999 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 24
Komission asetus (EY) N:o 2274/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 27
Komission asetus (EY) N:o 2275/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 2276/1999, annettu 27 päivänä lokakuuta 1999, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 32
*Neuvoston direktiivi 1999/85/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 1999, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen mahdollisuus soveltaa kokeiluluontoisesti alennettua arvonlisäverokantaa erityisen työvaltaisiin palveluihin 34

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/703/EC, ECSC, EURATOM
*Komission päätös, tehty 18 päivänä elokuuta 1999, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä elokuuta, 1 päivästä syyskuuta, 1 päivästä lokakuuta, 1 päivästä marraskuuta ja 1 päivästä joulukuuta 1998 sovellettavista korjauskertoimista (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2586) 37
EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:n sekakomitea
106/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 106/98, tehty 27 päivänä marraskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 40
107/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 107/98, tehty 27 päivänä marraskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 42
108/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 108/98, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta 43
109/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 109/98, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta 44
110/98
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 110/98, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta 46
111/98
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 111/98, tehty 27 päivänä marraskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) muuttamisesta 48
112/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 112/98, tehty 27 päivänä marraskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta 49
113/98
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 113/98, tehty 27 päivänä marraskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja) muuttamisesta 50
114/98
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 114/98, tehty 27 päivänä marraskuuta 1998, ETA-sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan n:o 4 muuttamisesta 51
EFTAn valvontaviranomainen
162/1999/COL
*EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 162/1999/KOL, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1999, Norjan vapauttamisesta velvollisuudesta soveltaa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä I olevan III luvun 1.4 kohdassa tarkoitettua säädöstä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (neuvoston direktiivi 69/208/ETY) tiettyihin lajeihin 52
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top