EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:273:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 273, 23. lokakuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 273
42. vuosikerta
23. lokakuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta, tehty 22 päivänä lokakuuta 1999, demokraattisten voimien tukemisesta Jugoslavian liittotasavallassa 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2243/1999, annettu 22 päivänä lokakuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
Komission asetus (EY) N:o 2244/1999, annettu 22 päivänä lokakuuta 1999, viinialan vientitodistusten antamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 2245/1999, annettu 22 päivänä lokakuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1663/95 muuttamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 2246/1999, annettu 22 päivänä lokakuuta 1999, toimenpiteistä korkealaatuisen naudanlihan menekin edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2067/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1318/93 muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 2247/1999, annettu 22 päivänä lokakuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1374/98 avattuihin tariffikiintiöihin kuuluville maitotuotteille lokakuussa 1999 käyttöön otettujen tuontitodistusten hyväksyttävyydestä 8
Komission asetus (EY) N:o 2248/1999, annettu 22 päivänä lokakuuta 1999, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 10
*Komission direktiivi 1999/84/EY, annettu 20 päivänä lokakuuta 1999, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta 11

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/692/EC, ECSC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 1999, nimittävän viranomaisen määräämisestä neuvoston pääsihteeristölle 12
Komissio
1999/693/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä lokakuuta 1999, Ruotsin nautaeläimiä koskevan tietokannan toimintakelpoisuuden toteamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3145) (1) 14
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top