EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:257:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 257, 02. lokakuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 257
42. vuosikerta
2. lokakuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 30 päivältä syyskuuta 1999, Etiopiaa ja Eritreaa koskevan yhteisen kannan 1999/206/YUTP voimassaolon jatkamisesta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2095/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
Komission asetus (EY) N:o 2096/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, Suomessa ja Ruotsissa tuotettua viljaa koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä annetun asetuksen (EY) N:o 1897/1999 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 2097/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen lopettamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 2098/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, vientitodistusten antamista koskevan järjestelmän käyttöön ottamista viinialalla annetun asetuksen (EY) N:o 1685/95 muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 2099/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, lampaan ruhojen ja puoliruhojen ennalta vahvistetun yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä Irlannissa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 7
*Komission asetus (EY) N:o 2100/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen lopettamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 2101/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 3398/91 nojalla myydyn rasvattoman maitojauheen varastoon viemisen viimeisestä päivämäärästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3536/91 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 2102/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 211. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2103/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (ETY) N:o 3398/91 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 138. erityisen tarjouskilpailun puitteissa 11
Komission asetus (EY) N:o 2104/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 39. erityisessä tarjouskilpailussa 12
Komission asetus (EY) N:o 2105/1999, annettu 1 päivänä lokakuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 1589/87 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 247. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 14

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/651/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, toimenpiteestä, jonka Irlanti aikoo toteuttaa palauttaakseen työnantajille jäsenvaltioissa rekisteröimispakon piiriin kuulumattomilla tietyillä alustyypeillä työskentelevistä merimiehistä maksetut sosiaaliturvamaksutETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 4278) (1) 15
1999/652/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä syyskuuta 1999, Belgian pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilmoittamien toimenpiteiden vahvistamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2919) (1) 20
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top