EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:210:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 210, 10. elokuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 210
42. vuosikerta
10. elokuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1757/1999, annettu 9 päivänä elokuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1758/1999, annettu 9 päivänä elokuuta 1999, rukiin kaikkiin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin tukea tai vientimaksua koskevan tarjouskilpailun avaamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 1759/1999, annettu 9 päivänä elokuuta 1999, halkaistujen herneiden toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 1725/1999 oikaisemisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 1760/1999, annettu 9 päivänä elokuuta 1999, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 7
Komission asetus (EY) N:o 1761/1999, annettu 9 päivänä elokuuta 1999, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 8
Komission asetus (EY) N:o 1762/1999, annettu 9 päivänä elokuuta 1999, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 10
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/72/EY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia koskevista suojatoimenpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja myrkytyspesäkkeiden ehkäisemiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/117/ETY muuttamisesta 12
*Komission direktiivi 1999/80/EY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, tehoaineen (atsimsulfuronin) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen IETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 13

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/554/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kopiopaperilleETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2144) (1) 16
1999/555/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1999, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitettujen asiakirjojen periaatteellisesta tunnustamisesta tehoaineiden BAS 656H (dimetenamidi-p), AC 900001 (pikolinafeeni) ja ZA 1963 (pikoksistrobiini) mahdollisen lisäyksen vuoksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen IETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2276) (1) 22

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston päätös 1999/307/EY, tehty 1 päivänä toukokuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä Schengenin sihteeristön yhdistämisestä neuvoston pääsihteeristöön (EYVL L 119, 7.5.1999) 24
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top