EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:206:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 206, 05. elokuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 206
42. vuosikerta
5. elokuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1734/1999, annettu 4 päivänä elokuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1735/1999, annettu 4 päivänä elokuuta 1999, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 1736/1999, annettu 4 päivänä elokuuta 1999, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 5
Komission asetus (EY) N:o 1737/1999, annettu 4 päivänä elokuuta 1999, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1489/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 1. osittaista tarjouskilpailua varten 7
Komission asetus (EY) N:o 1738/1999, annettu 4 päivänä elokuuta 1999, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 1630/1999 muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1739/1999, annettu 4 päivänä elokuuta 1999, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 11
Komission asetus (EY) N:o 1740/1999, annettu 4 päivänä elokuuta 1999, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 14
*Komission direktiivi 1999/73/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, tehoaineen (spiroksamiinin) sisällyttämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen IETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 16
*Komission direktiivi 1999/75/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun komission direktiivin 95/45/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/536/EC
Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 1999, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksistaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2223) (1) 22
1999/537/EC, ECSC, EURATOM
*Komission päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1999, varainhoitoasetuksen täytääntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen mukaisten maksujen ajan tasalle saattamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2384) 24
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top