EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:197:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 197, 29. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 197
42. vuosikerta
29. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1655/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1656/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
Komission asetus (EY) N:o 1657/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1658/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1574/98 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 49. osittaista tarjouskilpailua varten 12
Komission asetus (EY) N:o 1659/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 13
Komission asetus (EY) N:o 1660/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1392/1999 muuttamisesta ja Suomen interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 84632 tonniin 15
*Komission asetus (EY) N:o 1661/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsˇernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi 17
*Komission asetus (EY) N:o 1662/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 25
*Komission asetus (EY) N:o 1663/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 2629/97 muuttamisesta nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmään kuuluvien korvamerkkien osaltaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 27
*Komission asetus (EY) N:o 1664/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, interventioelinten suorittaman viljojen haltuunoton menettelyistä annetun asetuksen (ETY) N:o 689/92 muuttamisesta 28
*Komission asetus (EY) N:o 1665/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, tietyissä jäsenvaltioissa markkinointivuonna 1999/2000 interventioon tarjottavien viljojen enimmäiskosteuspitoisuuden vahvistamisesta 30
*Komission asetus (EY) N:o 1666/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kuivattujen viinirypälelajikkeiden kaupan pitämisen vähimmäisvaatimusten osalta 32
Komission asetus (EY) N:o 1667/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1760/98 muuttamisesta ja Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 2538000 tonniin 36
Komission asetus (EY) N:o 1668/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1758/98 muuttamisesta ja Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän leipävehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1650000 tonniin 38
Komission asetus (EY) N:o 1669/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 40
Komission asetus (EY) N:o 1670/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1143/98 mukaisesti jätettyjen tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia lehmiä ja hiehoja koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 42

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/516/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1999, Kiinaa (Hongkongia lukuun ottamatta) koskevista kiireellisistä toimenpiteistä Anoplophora glabripennis (Motschulsky) -organismin leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 1999/355/EY muuttamisesta taannehtivasti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2441) 43
1999/517/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1999, Portugalissa esiintyvän naudan tarttuvan enkefalopatian takia tarpeellisista kiireellisistä suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 98/653/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2487) (1) 45
1999/518/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuote-erien fyysisten tarkastusten harventamisesta direktiivin 90/675/ETY mukaisesti tehdyn komission päätöksen 94/360/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2517) (1) 50
EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:n sekakomitea
100/98
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 100/98/KOL, tehty 30 päivänä lokakuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 51
101/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 101/98/KOL, tehty 30 päivänä lokakuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 53
102/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 102/98/KOL, tehty 30 päivänä lokakuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 54
103/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 103/98/KOL, tehty 30 päivänä lokakuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta 55
104/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 104/98/KOL, tehty 30 päivänä lokakuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) muuttamisesta 56
105/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 105/98/KOL, tehty 30 päivänä lokakuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta 57

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1310/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien Norjasta lähtöisin olevien tavaroiden yhteisöön tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 1999 30 päivään kesäkuuta 2000 sovellettavien maksujen maatalousosien ja lisätullien vahvistamisesta (EYVL L 156, 23.6.1999) 58
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1494/1999, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden yhteisöön kohdistuvaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta ja 31 päivään joulukuuta 1999 Eurooppa-sopimusten mukaisesti sovellettavien alennettujen maatalouden maksuosien sekä lisätullien vahvistamisesta (EYVL L 173, 9.7.1999) 58
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1495/1999, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden yhteisöön kohdistuvaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 1999 30 päivään kesäkuuta 2000 Eurooppa-sopimusten mukaisesti sovellettavien alennettujen maatalouden maksuosien sekä lisätullien vahvistamisesta (EYVL L 173, 9.7.1999) 59
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1496/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien Sveitsistä lähtöisin olevien tavaroiden yhteisöön tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 1999 30 päivään kesäkuuta 2000 sovellettavien maksujen maatalousosien ja lisätullien vahvistamisesta (EYVL L 173, 9.7.1999) 59
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top