EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:194:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 194, 27. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 194
42. vuosikerta
27. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1628/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1629/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, erityisen tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan noin 6000 riisitonnin myymiseksi uudelleen Italian markkinoilla 3
Komission asetus (EY) N:o 1630/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 4
Komission asetus (EY) N:o 1631/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 2198/98 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1800108 tonniin 7
*Komission asetus (EY) N:o 1632/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, ajanjaksolla 1999/2000 irlantilaisena viskinä (Irish whiskey) vietäviin viljoihin sovellettavien kertoimien vahvistamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 1633/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, ajanjaksolla 1999/2000 espanjalaisena viskinä vietäviin viljoihin sovellettavien kertoimien vahvistamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1634/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, skotlantilaisena viskinä (Scotch whisky) vietäviin viljoihin sovellettavien kertoimien vahvistamisesta jakson 1999/2000 osalta 13
*Komission asetus (EY) N:o 1635/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyihin suoriin tukiin sovellettavan valuuttakurssin vahvistamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 1636/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, uusien rehun lisäaineiden ja rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen hyväksymisestä 17
*Komission asetus (EY) N:o 1637/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, jalostamattomien kuivattujen viikunoiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja varastointielinten ostohinnan sekä kuivattujen viikunoiden tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000 26
*Komission asetus (EY) N:o 1638/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1269/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja mallasohran kiintiön yhteydessä perittyjen tuontitullien osittaisesta palauttamisesta 28
*Komission asetus (EY) N:o 1639/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, euron muuntokursseista kansalliseksi rahayksiköksi tai 1 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen sovellettavista valuuttakursseista johtuvien tasaustukien enimmäismäärän vahvistamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 1640/1999, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, heinäkuussa 1999 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä yhteisön sekä Slovenian tasavallan välisessä väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn naudanlihaa koskevan tariffikiintiön osalta 35
*Komission direktiivi 1999/71/EY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1999, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annetun direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 86/363/ETY ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 36

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi
1999/499/EC, ECSC, EURATOM
*Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty yhteisellä sopimuksella komission puheenjohtajaksi nimetyn kanssa 19 päivänä heinäkuuta 1999, niiden henkilöiden nimeämisestä, jotka jäsenvaltioiden hallitukset aikovat nimittää Euroopan yhteisöjen komission jäseniksi 45
Komissio
1999/500/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000—2006 koskien kalatalouden ohjauksen rahoitusvälinettä rakennerahastojen tavoite n:o 1 alueiden ulkopuolella (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1760) 47
1999/501/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen n:o 1 mukaisten maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000—2006 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1769) 49
1999/502/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoite n:o 1 -alueiden luettelosta kaudeksi 2000—2006 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1770) 53
1999/503/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen n:o 2 mukaisen kohdeväestön enimmäismäärän vahvistamisesta jäsenvaltioittain kaudeksi 2000—2006 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1771) 58
1999/504/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen n:o 2 mukaisten maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000—2006 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1772) 60
1999/505/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen n:o 3 mukaisten maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000—2006 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1774) 63
1999/506/EC, EURATOM
*Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1999, tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alan avaintoimintakokonaisuuksien sisällön ja suuntautumisen määrittelyssä komissiota avustavien ulkopuolisten asiantuntijaryhmien perustamisesta tehdyn päätöksen 98/610/EY, Euratom muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2359) (1) 65
1999/507/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1999, eräistä Malesian niemimaalta ja Australiasta lähtöisin olevia hedelmälepakoita, koiria ja kissoja koskevista suojatoimenpiteistäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2467) (1) 66
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top