Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:190:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 190, 23. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 190
42. vuosikerta
23. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1604/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (Euratom) N:o 1605/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) viidennen puiteohjelman (1998—2002) täytäntöönpanoon koskevista säännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/66/Euratom soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 3
*Komission asetus (EY) N:o 1606/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, tuottajaryhmittymistä ja niiden yhteenliittymistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 952/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 220/91 muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 1607/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotantotukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 504/97 muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1608/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastoa koskevien komission asetusten kumoamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1609/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 856/1999 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 14
*Komission asetus (EY) N:o 1610/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, vientitodistusten antamista koskevan järjestelmän käyttöön ottamisesta viinialalla annetun asetuksen (EY) N:o 1685/95 muuttamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 1611/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja vientiin tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä 19
*Komission asetus (EY) N:o 1612/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja jauhetun lihan tuottamiseen tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä 24
Komission asetus (EY) N:o 1613/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 29

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/486/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1999, Kolumbiasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 94/269/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1826) (1) 32
1999/487/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1999, Guatemalasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä tehdyn päätöksen 98/568/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1828) (1) 36
1999/488/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 1999, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1835) (1) 39
1999/489/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 1999, Tanskan asemasta tarttuvan vertamuodostavan kuolion ja virusperäisen verenvuotoseptikemian osalta tehdyn päätöksen 93/74/ETY muuttamisesta kolmannen kerranETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1854) (1) 41

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 70/97, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, Bosnian ja Hertsegovinan sekä Kroatian tasavalloista ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tuotteiden sekä Slovenian tasavallasta peräisin olevien viinien tuontiin yhteisössä sovellettavista menettelyistä (EYVL L 16, 18.1.1997) 43
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1587/98, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan departementtien Guayanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä alueiden syrjäisestä sijainnista aiheutuvien lisäkustannusten tasoitusjärjestelmän käyttöön ottamisesta (EYVL L 208, 24.7.1998) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top