EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:189:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 189, 22. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 189
42. vuosikerta
22. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1599/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa, kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta sekä Korean tasavallasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuontia koskevan menettelyn päättämisestä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1600/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa, kyseisessä tuonnissa käyttöön otettujen väliaikaisten tullien lopullisesta kantamisesta sekä Korean tasavallasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuontia koskevan menettelyn päättämisestä 19
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1601/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan alle 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa, kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta sekä Korean tasavallasta peräisin olevan, läpimitaltaan alle 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuontia koskevan menettelyn päättämisestä 26
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1602/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä koskevista lisäsäännöistä kulutukseen tarkoitetun maidon osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2597/97 muuttamisesta 43
*Komission asetus (EY) N:o 1603/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 44

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/483/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 1999, Korean tasavallasta peräisin olevaa, lämpimitaltaan alle 1 mm:n ruostumatonta teräslankaa koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1876) 50
Euroopan talousalue
EFTA-valtioiden pysyvä komitea
82/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 82/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 52
83/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 83/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 54
84/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 84/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 56
85/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 85/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 57
86/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 86/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 58
87/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 87/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 60
88/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 88/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 61
89/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 89/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 62
90/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 90/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 63
91/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 91/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) muuttamisesta 64
92/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 92/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) muuttamisesta 66
93/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 93/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) muuttamisesta 67
1998/94/EC
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 94/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) muuttamisesta 68
95/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 95/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) muuttamisesta 69
96/1998
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 96/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta 70
97/1999
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 97/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta 71
1998/98/EC
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 98/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta 72
1998/99/EC
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 99/98, tehty 25 päivänä syyskuuta 1998, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 (Viiniä koskevien teknisten esteiden poistaminen) muuttamisesta 73
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top